Moisalan Momentti 07.11.2007    

   Moisalan Momentti
                                 Ilpo Moisala                                

07.11.2007

KYSYMYS:

Jääkö vanhempien kuollessa heidän velkansa jälkeläisille perinnöksi eli jälkeläisten maksettavaksi?

Kuinka pitäisi menetellä, jos näin on, ettei tarvitse maksaa velkoja loppuelämänsä”

” Velkavastuu”

VASTAUS:

Perinnöksi saa sekä vainajan varallisuuden että velat, koska perikunnan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät perittävältä.

Perusideana on se lähtökohta, että pesän varallisuudesta ensin maksetaan elämän aikana syntyneet velat ja vastuut sekä kuolemanjälkeiset kustannukset, ja tämän jälkeen peritään netto-omaisuus, mistä myös perintövero määrätään ja maksetaan.

Jos perittävä on ylivelkainen, on tällaisesta tilanteesta laissa säädetty lukuisia pykäliä.

Ylivelkainen kuolinpesä on perunkirjoituksen jälkeen luovutettava joko konkurssiin taikka pesänselvittäjän haltuun. Juristin kuitenkin.

Mitään perittävää ei tässä tilanteessa siis synny. Ei varoja, ei velkoja, eivätkä velatkaan periydy.

Jos perittävän varallisuus kattaa (hädin tuskin) Pietetin laskun ja perunkirjoituskulut eikä muuta varallisuutta ole, jää jäljelle yhä riski, että aikaisemmat velat kuitenkin periytyvät, jos loput varat otetaan vastaan perintönä eikä velkoja makseta ensin. Erityisesti piilevä verovelka on riski, johon on varauduttava.

Pääsäännön mukaan siis mitään perintöä (= varallisuutta) ei saa ottaa vastaan, jos ensin ei ole maksettu vainajan velkoja kokonaisuudessaan. Muussa tapauksessa pääsee ja joutuu kuolleen henkilön velkavastuun lyhentäjäksi.

 

      Takaisin

 

 Lisää Momentteja:
  
  21.05.2008
  07.05.2008
  23.04.2008
  09.04.2008
  26.03.2008
  11.03.2008
  27.03.2008
  12.02.2008
  29.01.2008
  31.12.2007
  05.12.2007
  22.11.2007
  07.11.2007
  24.11.2007
  11.10.2007
  27.09.2007
  13.09.2007
  30.08.2007
  16.08.2007
  01.08.2007
  06.06.2007
  23.05.2007
  26.04.2007
  10.04.2007

 

©2008 Helsinki